За улеснение на своите гости, Хотел Джордан предлага възможност за онлайн резервация. Чрез нея може да се заяви желания период и тип на настаняване.
     
Date & Preferences Rooms & Rates Guest Information Confirmation
Check availability
Arrival
Departure
Rooms
  Adults (18+) Children (0-18)
Guest